“The whole problem with the world is that fools and fanatics are always so certain of themselves, and wise people so full of doubts.”

Bertrand Russel

Styrelsen


Styrelsen består av presidiet med ordförande, förste och andre vice ordförande samt 4 övriga medlemmar.

Katrin Sjögren

Katrin Sjögren

Ordförande

Christian Rögård

Christian Rögård

Medlem

Pamela Sjödahl

Pamela Sjödahl

Ersättare

Ingrid Johansson

Ingrid Johansson

vice ordförande

Jonny Andersen

Jonny Andersen

Johanna Häggblom

Johanna Häggblom

Medlem

Tomas Blomberg

Tomas Blomberg

Andra viceordförande

Vakant

Vakant

Partirådet


Partirådet skall enligt våra stadgar bestå av 15-20 partimedlemmar. Partiets styrelse och presidium har närvaro och yttranderätt.
Partirådet diskuterar och beslutar om politiska riktlinjer och frågor.

Gun Holmström

Gun Holmström

Medlem

Leif Eriksson

Leif Eriksson

Medlem

Ingrid Nygård-Sundman

Ingrid Nygård-Sundman

Medlem

Mikael Stjärnfelt

Mikael Stjärnfelt

Sekreterare

Kira Gustafsson

Kira Gustafsson

Medlem

Jan Lindgren

Jan Lindgren

Medlem

Elias Lindström

Elias Lindström

Medlem

Rauli Lehtinen

Rauli Lehtinen

Viceordförande

Linda Pussinen

Linda Pussinen

Medlem

Sisa Långkvist

Sisa Långkvist

Medlem

Vidar Nordqvist

Vidar Nordqvist

Medlem

Roger H Eriksson

Roger H Eriksson

Medlem

Annika Lönnqvist

Annika Lönnqvist

Medlem

Johanna Muukkonen

Johanna Muukkonen

Medlem

Joanna Isaksson

Joanna Isaksson

Medlem

Tony Lundberg

Tony Lundberg

Jonna Granberg

Jonna Granberg

Medlem

Cita Nylund

Cita Nylund

Ordförande

Kjell Berndtsson

Kjell Berndtsson

Medlem

Jonas Danielsson

Jonas Danielsson

Medlem

 Lagtingsgruppen


Liberalernas lagtingsgrupp består under innevarande mandatperiod av 6 medlemmar.

Viveka Eriksson

Viveka Eriksson

Ingrid Johansson

Ingrid Johansson

Pernilla Söderlund

Pernilla Söderlund

Roger Eriksson

Roger Eriksson

Mikael Staffas

Mikael Staffas

John Holmberg

John Holmberg

Torsten Sundblom

Torsten Sundblom

Pin It on Pinterest