“Jag har svårt att förstå logiken i den uppfattningen, som å ena sidan framhåller kvinnorna som så svaga och oförmögna att upprätthålla auktoritet och å andra sidan håller dem för så farliga och omöjliga att hejda, att männen, som utgöra det starka släktet, måste ha den företrädesrättigheten att skydda sig i lag mot dessa kvinnors oduglighet eller duglighet.”
Elisabeth Tamm, förste liberala kvinnan i andra kammaren (Sverige), 1922

 För studerande


 

Många studeranden tar kontakt med oss och vill veta mera om skillnaderna mellan de olika partierna på Åland. Här är en kort text som kan utgöra ett underlag för vidare diskussioner.

Ring gärna till partikansliet tel. 25362 eller skriv epost till liberalerna@lagtinget.ax om Du vill träffa oss här på kansliet eller någon av de liberala politikerna.

Liberalerna på Åland

Liberalerna är ett av de största partierna på Åland, med väljare och kandidater både på landet, i staden och i skärgården.

Den liberala ideologin utgör grunden för liberalernas politik.

Som liberal tror man på den enskilda människans rätt att bestämma över sitt eget liv och på begreppet ”frihet under ansvar”. Med ”frihet under ansvar” så menar vi att man är fri att gå sin egen väg och följa sina mål och drömmar, så länge det inte inkräktar på någon annans frihet. Man ska själv få göra sina val och det är inte politiker som ska bestämma vad man gör.

Politikernas roll är att se till att alla får vara med och forma samhället som man vill ha det. Vi vill ha en samhälle där alla får rösta och säga sin sak. Vi tror på demokrati och på självstyrelsen. Vi vill utveckla självstyrelsen enligt människors behov, vi är beredda att ta över behörighetsområden efter noga övervägningar om det kan gynna demokratin och individens välfärd.

Alla ska ha samma möjligheter att bli det man vill bli, oberoende av förutsättningarna från hemmet eller andra omständigheter. Det är upp till var och en att bestämma hur långt man vill gå i livet. Vi liberaler vill skapa de förutsättningarna, så att man kan gå precis så långt man vill gå.

Vi vill skapa bra skolor, bra ekonomi i samhället, möjligheter för folk att utöva sina fritidsintressen.

Förutom att skapa förutsättningarna vill vi ta hand om vr befolkning, på alla plan. Vi vill se en bra sjukvård, fungerande äldrevård och vi vill hjälpa folk som har det svårt, så att de kan gå precis lika långt som alla andra.

Författat på uppdrag av partiledningen
av Jannik Svensson från
Ålands Liberala Ungdomsgrupp (ÅLU)

 Pressmaterial


 

Liberalernas PARTIPROGRAM 2018 (partiprogram, pdf)

Liberalernas VALPROGRAM 2015 (valprogram, pdf)

Pride (flyer, pdf)

Kultur (flyer, pdf)

 

LOGO

Liberalernas logotype: svart, vit och färg (png-format i zipfil)

 Liberalernas logotype: svart, vit och färg (EPS-format i zipfil)

Pin It on Pinterest